Svenska mynt 1874 - 1972

1 kr 1875 - 1942 49:86 kr
1 kr 1942 - 1968* 23:27 kr
2 kr 1876 - 1940, 1897, 1907, 1921, 1932, 1938 99:71 kr
2 kr 1942 - 1966 46:53 kr
5 kr 1935 186:96 kr
5 kr 1952 76:03 kr
5 kr 1954, 1955, 1971, 1959, 1962, 1966 59:83 kr
10 kr 1972 124:64 kr
50 öre 1875 - 1939 24:93 kr
50 öre 1943 - 1961 15:95 kr
25 öre 1874 - 1941 12:05 kr
25 öre 1943 - 1961 7:73 kr
10 öre 1874 - 1962 4:82 kr

Jubileumsmynt 1975 - 2010

50 kr 1975, 1976 207:74 kr
100 kr 1983 - 1988 122:98 kr
200 kr 1980 - 2008 207:74 kr
300 kr 2010 207:74 kr
1000 kr 1988 - 1998 3 589:84 kr
2000 kr 1999 - 2008 8 046:19 kr
4000 kr 2010 8 046:19 kr

Guldmynt 1873 - 1925

5 kr 1881 - 1901, 1920 1 382:29 kr
10 kr 1873 - 1901 2 771:47 kr
20 kr 1873 - 1902, 1925 5 542:93 kr


Instruktioner

 • Myntkollen hjälper dig att kolla värdet på dina gamla mynt. Värdeangivelserna baseras på dagspriset på guld och silver. Dessa priser samt dollarkursen uppdateras dagligen.
 • För varje mynttyp anges det aktuella metallvärdet uppdelat på präglingsår. Exempel: Tvåkronor präglade 1942-1966 har ett silvervärde på 46:53 kr.
 • Jubileumsmynt av alla typer anges med bruna årtal.
 • Om du har flera mynt (en lot) så kan du beräkna deras sammanlagda värde genom att skriva in antalet du har av varje sort och sedan trycka på "Beräkna".
 • Du kan länka direkt till loten, vilket gör det enkelt för dig och andra att följa värdet över tid. Praktiskt även som referens vid t.ex. nätauktioner. Se exempel.

Länkar

Boktips

Värt att tänka på

 • Värdeangivelserna ovan rör myntens rena metallvärde, dvs deras "skrotvärde". Tänk på att många mynt även har ett numismatiskt värde (samlarvärde). För att ett mynt ska ha samlarvärde krävs oftast att det är välbevarat, dvs inte slitet eller skadat, eller att det är sällsynt. Även vissa felpräglade mynt kan ha ett samlarvärde. Införskaffa Myntboken (170:-) eller Myntguiden (65:-) av Archie Tonkin, eller besök ditt bibliotek för att lära dig mer om mynt.
 • Priset för dina mynt om du säljer dem till en mynthandlare blir lägre än ovan angett, pga de omkostnader och marginaler en handlare har. De priser Tonkin betalar för skrotmynt ligger t.ex. typiskt på 55-60% av silvervärdet. (Myntguide 2008-09, sidan 128)
 • Du kan även sälja och köpa mynt via sajter som Tradera.
 • Guldmynt (och andra guldföremål) kan du sälja genom de särskilda sajter som köper upp guld till gällande dagspris. Dessa marknadsför sig ofta via TV-reklam. Det kan dock vara värt att kolla upp eventuellt samlarvärde först.
 • Åren 1920-25 och 1940-47 förekommer 50-, 25- och 10-öringar av nickel. 10-öringar av nickel finns även från året 1962. Alla dessa nickelmynt har en annan design än silvermynten från samma år.
 • Enkronor präglade 1968 finns både i silver och kopparnickel. Titta på myntets räfflade kant. På kopparnickelmynten finns en rödbrun "sträng" som saknas på silvermynten.
 • Enkronor präglade 1942 finns med högre och lägre silverhalt, med två olika designer. Den "höghaltigare" äldre versionen med årtalet under kungen är dock sällsynt och värd betydligt mer än silvrets värde.

Årtalsförteckning

1 kr (silver, kopparnickel, kopparpläterat stål)

1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1887, 1888, 1889, 1890, 1897, 1898, 1901, 1903, 1904, 1906, 1907, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 1923, 1924, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016

10 kr (guld, silver, "nordic gold")

1873, 1874, 1876, 1876, 1877, 1880, 1883, 1894, 1895, 1901, 1972, 1991, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

2 kr (silver, kopparnickel, kopparpläterat stål)

1876, 1877, 1878, 1880, 1890, 1892, 1893, 1897, 1897, 1898, 1900, 1903, 1904, 1906, 1907, 1907, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1921, 1922, 1924, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 2016

5 kr (guld, silver, kopparnickel, "nordic gold")

1881, 1882, 1883, 1886, 1894, 1899, 1901, 1920, 1935, 1952, 1954, 1954, 1955, 1955, 1959, 1962, 1966, 1971, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2016


© 2009 - 2023 Myntkollen - alla rättigheter reserverade | info@myntkollen.se